Menü Kapat

Politikalarımız

BAYSAN Endüstri Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak, , izabe döküm malzemeleri , petrol ürünleri ve madeni yağ –  gres tedariği depolanması , ,satış ve pazarlanması sırasında  çevreyi koruyarak, iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına alarak kalitemizi sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.Şirketimizde uygulanan kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği standartları aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yaşatılır.

 •   Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti ederiz.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılır, projeler ve hedefler oluşturur, bunları hayata geçirir ve bu bilincin sürekliliğini sağlamak amacı ile gözlemler yapar ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerde bulunuruz.
 • Malzemelerin ve enerjinin tekrar kullanılmasını sağlarız. Kaynak kullanımını çevre performansımızın ana göstergesi olarak kabul ederiz.
 • İç ve dış müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamanın en etkin yolunun müşterilerimize yakın olmak, onları dinlemek ve anlamak olduğuna yürekten inanır ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiririz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemler geliştiririz.
 • Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bize katılmalarını teşvik etmenin sosyal bir sorumluluk olduğuna inanır ve bu sorumluluğumuzu yerine getiririz.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

BAYSAN Endüstri Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak, , izabe döküm malzemeleri , petrol ürünleri ve madeni yağ –  gres tedariği depolanması , ,satış ve pazarlanması sırasında  çevreyi koruyarak, iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına alarak kalitemizi sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz. Şirketimizde uygulanan sağlık, emniyet ve çevre sistemimiz aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yaşatılır.

 • Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti ederiz.
 • Sağlık, emniyet ve çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılır, projeler ve hedefler oluşturur, bunları hayata geçirir ve bu bilincin sürekliliğini sağlamak amacı ile gözlemler yapar ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerde bulunuruz.
 • Sağlık, emniyet ve çevre risklerini tanımlayıp en aza indirilmesini, faaliyetlerimizin çevreye etkilerinin asgari düzeye getirilmesini, olası yangın, deprem ve kazalara karşı hasarların kontrol altında tutulması için uygun tedbirler alınmasını sağlarız.
 • Malzemelerin ve enerjinin tekrar kullanılmasını sağlarız. Kaynak kullanımını çevre performansımızın ana göstergesi olarak kabul ederiz.
 • Atık ve emisyonları azaltarak, faaliyetlerimizin çevre ve sağlıkla ilgili etkilerini kontrol altında tutarız.
 • Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlık, emniyet ve çevre kalitesi konularında bize katılmalarını teşvik etmenin sosyal bir sorumluluk olduğuna inanır ve bu sorumluluğumuzu yerine getiririz.
 • Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla, risk önleyici tedbirler alırız,  eğitimler veririz, uygulamada görev ve sorumlulukları dağıtarak, gelişime ihtiyacı olan alanları tespit ederek geliştiririz.

SERTİFİKALARIMIZ